June 11

Resultat från Tv-kursen

En vinjett jag gjorde till vårt nyhetsprogram på Tv-kursen

En av nyhetssändningarna vi gjorde där jag var sändningsproducent

En studiosändning vi gjorde där jag var bildproducent
(tyvärr fick vi problem med ljudet så det är helt tyst under första halvan av studiosändningen men det finns ljud i alla inslag)